O nás

advokátka
Mgr. Marcela Horáková

Mgr. Marcela Horáková

Mgr. Marcela Horáková, advokátka, vykonává generální právní praxi aktivně od absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, když její hlavní specializací je právo rodinné a právo nemovitostí. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsána pod evidenčním číslem 04971.

spolupracující advokát
Mgr. Ivo Škola

Mgr. Ivo Škola

Mgr. Ivo Škola, absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v průběhu studia absolvoval praxi u Okresního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci, v letech 2010-2013 praktikant v advokátní kanceláři a od roku 2014 advokátní koncipient. Po vykonání advokátní zkoušky v roce 2018 a zápisu do seznamu advokátů ČAK působí v advokátní kanceláři Mgr. Marcely Horákové jako spolupracující advokát, kde vykonává praxi ve všech oblastech práva s bližším zaměřením na právo občanské a obchodní.

advokátní koncipientka
Jan Kozák

Mgr. Zuzana Sedláčková

Právní služby

poskytujeme právní služby v širokém rozsahu platného práva

Občanské právo

V oblasti občanského práva Vám pomůžeme zejména se sepisováním smluv, vymáháním pohledávek a řešením majetkových sporů. Kromě toho poskytujeme komplexní služby i v oblasti dědického práva.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva se zaměřujeme na majetkové spory mezi podnikateli, vymáhání pohledávek i na zakládání a změny obchodních společností.

Rodinné právo

Ve spektru rodinného práva jsme pro Vás připraveni poskytnout širokou paletu služeb:


 • právní řešení rozvodové situace
 • ochrana práv dítěte
 • úprava výchovy a výživy rodičů k dítěti
 • úprava styku rodiče s dítětem
 • výživné manžela-ky
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání bydlení pro dobu po rozvodu

Správní právo

V oblasti správního práva jsme schopni zajistit zastupování ve správním řízení a před správními úřady:


 • ve věcech stavebních, územních a živnostenských
 • v týkajících se správních deliktů dle zvláštních zákonů
 • v řízení ve správním soudnictví
 • v řízení o přestupcích

Trestní právo

V oblasti trestního práva jsme schopni zajistit obhajobu našich klientů, ať už fyzických či právnických osob, ve všech fázích trestního řízení:


 • ve stadiu přípravného řízení (před zahájením trestního stíhání, ve fázi trestního stíhání a vyšetřování, při zkrácené přípravné řízení)
 • ve stadiu řízení před soudem (v trestním řízení před soudy všech stupňů)

Ostatní právní služby

Vzhledem k všeobecnému zaměření naší kanceláře Vám pomůžeme v celé řadě dalších právních oborů výše neuvedených. S konkrétním dotazem se na nás neváhejte obrátit.

Odměna

odměna naší advokátní kanceláře může být sjednána těmito způsoby

Smluvní odměna časová
Odměna za právní služby je určena počtem hodin, které advokát zpracováním věci pro klienta skutečně stráví.

Smluvní odměna paušální
Vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém konstantním rozsahu, odměna advokátní kanceláře je dohodnutá pevnou částkou placenou pravidelně (měsíčně).

Smluvní odměna pevná
Odměna za právní služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci.

Smluvní odměna podílová
Odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z přiznané nebo zamítnuté částky).

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednávámé s klientem předem. Naše advokátní kancelář vždy dbá na to, aby cena za právní služby odrážela jednak časovou a materiální náročnost a jednak i finanční možnosti samotných klientů. V případě, že nebude s klientem sjednána žádná z výše uvedených smluvních odměn, event. jejich kombinace, určuje výši odměny advokáta Advokátní tarif.

Mimosoudní řešení sporů

V souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele je od 1.2.2016 možno řešit spory mezi advokátem a klientem mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů. K této činnosti byla pověřena Česká advokátní komora (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607).

Objednání schůzky

domluvte si u nás schůzku online, telefonicky či emailem

Kontakt


  Advokátní kancelář
  HORÁKOVÁ&KOZÁK

 • Mgr. Marcela Horáková
  Riegrova 12
  779 00 Olomouc

  IČ 65910656
  DIČ CZ7151105698
 • tel.: +420 585 224 846
  email: horakova-kozak@post.cz

©2016 horakova-kozak.cz

Brushed Template by Alessio Atzeni